Kurs
Französisch A1.1
Noch 10 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German A2.1
Noch 4 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German A2.2
Noch 9 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German B1.1
Noch 11 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German B1.2
Noch 7 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German B2.1
Noch 8 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German B2.2
Noch 11 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German C1.1
Noch 9 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German C2
Noch 12 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Spanisch A1.1
Noch 14 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Spanisch A1.2
Noch 5 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Spanisch A2.1
Noch 8 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Spanisch A2.2
Noch 14 Plätze verfügbar

Kurs buchen