Kurs
Englisch B1.2
Noch 4 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Englisch C1.1
Noch 8 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Englisch C2
Noch 7 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Französisch A1.1
Noch 11 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Französisch A2/B1
Noch 12 Plätze verfügbar

Kurs buchen
German A1.2
Noch 2 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Spanisch A1.2
Noch 4 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Spanisch A2.1
Noch 4 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Spanisch A2.2
Noch 10 Plätze verfügbar

Kurs buchen
Spanisch B1.1
Noch 8 Plätze verfügbar

Kurs buchen